Ma Đế Độc Tiên Bí Sử


200056t32yvnze93ndcaa1.jpg

 

Ma Đế Độc Tiên Bí Sử (Tu Chân)

Tên gốc:《魔帝渎仙秘史 (修真)》

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc《曲小蛐》

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (93 chương)

Nguồn Raw: Thư Viện Tiểu Thuyết

Edit: Thượng

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng đừng mang đi đâu

Thứ tự tiến cảnh của Tiên tu: (Cảnh) Ngưng Khí, Thông Mạch, Linh Chủng, Hàm Nha, Thành Diệp, Hóa Linh, Hỗn Độn

Thứ tự tiến cảnh của Ma tu: (Cảnh) Ngưng Khí, Thông Mạch, Ma Hạch, Sồ Thể, Ấu Thái, Thành Thú; Hỗn Độn

Wattpad

Mục lục

Văn án

Quyển thứ nhất – Hành Chí Thủy Cùng Xử

Chương 1          Chương 2          Chương 3

Chương 4          Chương 5          Chương 6          Chương 7

Chương 8          Chương 9          Chương 10          Chương 11          Chương 12

Chương 13          Chương 14          Chương 15          Chương 16

Chương 17          Chương 18          Chương 19

Quyển thứ hai – Đông Thổ Linh Lung Mộc

Chương 20         Chương 21          Chương 22

Chương 23          Chương 24          Chương 25         Chương 26

Chương 27          Chương 28          Chương 29          Chương 30

Chương 31          Chương 32          Chương 33          Chương 34

Chương 35          Chương 36          Chương 37          Chương 38

Chương 39          Chương 40         Chương 41          Chương 42

Chương 43         Chương 44          Chương 45

Quyển thứ ba – Trung Thiên Huyền Hoàng Thổ

Chương 46          Chương 47          Chương 48          Chương 49          Chương 50

Chương 51          Chương 52          Chương 53          Chương 54          Chương 55

Chương 56          Chương 57          Chương 58          Chương 59          Chương 60

Quyển thứ tư – Bắc Cương Vô Căn Thủy

Chương 61          Chương 62          Chương 63          Chương 64          Chương 65

Chương 66          Chương 67          Chương 68          Chương 69          Chương 70

Chương 71          Chương 72          Chương 73          Chương 74          Chương 75

Quyển thứ năm – Nam Cảnh Lưu Ly Hỏa

Chương 76          Chương 77          Chương 78

Chương 79         Chương 80         Chương 81          Chương 82         Chương 83

Chương 84         Chương 85         Chương 86

Quyển thứ sáu – Tây Châu Thất Sắc Kim

Chương 87          Chương 88          Chương 89          Chương 90

Chương 91          Chương 92          Chương 93

 

Advertisements

7 thoughts on “Ma Đế Độc Tiên Bí Sử

    1. Nhiều cmt quá cũng không biết rep cái nào 😂 dù sao thì vẫn cám ơn bạn nhiều lắm, chương mới sẽ ra nhanh nhất có thể nha 😝

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s