Vườn Thực Vật Quỷ Quái


EB8EAC5C-6952-4759-A59D-4C33B2835A77.jpeg

 

Vườn Thực Vật Quỷ Quái [Tu Chân]《魍魉植物园 [修真]》

Tác giả: Vô Kê Chi Đàm (无稽之谈)

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành (179 chương)

Nguồn raw: http://www.nordfxs.com/

Edit: Mạn

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả,  chia sẻ với mục đích phi thương mại, vui lòng đừng mang đi đâu

Wattpad

Mục lục

Văn án

Chương 1          Chương 2          Chương 3          Chương 4

Chương 5          Chương 6          Chương 7          Chương 8          Chương 9

Chương 10          Chương 11          Chương 12          Chương 13

Chương 14          Chương 15          Chương 16          Chương 17          Chương 18

Chương 19          Chương 20          Chương 21          Chương 22

Chương 23          Chương 24         Chương 25          Chương 26          Chương 27

Chương 28          Chương 29         Chương 30          Chương 31

Chương 32          Chương 33          Chương 34         Chương 35          Chương 36

Chương 37          Chương 38          Chương 39         Chương 40

Chương 41          Chương 42          Chương 43         Chương 44          Chương 45

Chương 46          Chương 47          Chương 48          Chương 49

Chương 50          Chương 51          Chương 52          Chương 53          Chương 54

Chương 55          Chương 56          Chương 57          Chương 58

Chương 59          Chương 60          Chương 61          Chương 62          Chương 63

Chương 64          Chương 65          Chương 66          Chương 67

Chương 68          Chương 69          Chương 70          Chương 71          Chương 72

Chương 73          Chương 74          Chương 75          Chương 76

Chương 77          Chương 78          Chương 79          Chương 80          Chương 81

Chương 82          Chương 83          Chương 84         Chương 85

Chương 86         Chương 87          Chương 88          Chương 89          Chương 90

Chương 91          Chương 92          Chương 93         Chương 94

Chương 95          Chương 96         Chương 97          Chương 98          Chương 99

Chương 100          Chương 101          Chương 102          Chương 103

Chương 104          Chương 105          Chương 106          Chương 107          Chương 108

Chương 109          Chương 110          Chương 111          Chương 112

Chương 113          Chương 114          Chương 115          Chương 116          Chương 11

Chương 118          Chương 119          Chương 120          Chương 121

Chương 122          Chương 123          Chương 124         Chương 125          Chương 126

Chương 127          Chương 128          Chương 129         Chương 130

Chương 131          Chương 132          Chương 133          Chương 134         Chương 135

Chương 136          Chương 137          Chương 138          Chương 139

Chương 140          Chương 141          Chương 142          Chương 143         Chương 144

Chương 145          Chương 146          Chương 147          Chương 148

Chương 149      Chương 150      Chương 151      Chương 152      Chương 153

Chương 154          Chương 155         Chương 156

(Hoàn chính văn)

Chương 157          Chương 158          Chương 159          Chương 160

Chương 161          Chương 162          Chương 163          Chương 164          Chương 165

Chương 166          Chương 167          Chương 168          Chương 169

Chương 170      Chương 171      Chương 172      Chương 173      Chương 174

Chương 175         Chương 176          Chương 177

Chương 178          Chương 179

Advertisements

5 thoughts on “Vườn Thực Vật Quỷ Quái

  • Thượng December 4, 2018 / 9:54 am

   Yêu yêu 😍😍

   Liked by 1 person

 1. Tiểu Tịnh December 28, 2018 / 11:41 am

  Yêhh! Mới đọc giới thiệu là thấy hợp gu tui r😍. Chủ nhà cố lên nhé😘😘😘

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s